Koučink, způsob vedení | Petra Holubová - MERPATI, Prožitkový koučink s koňmi, Mentální trénink, Aroma-koučink.

Koučink, způsob vedení

Jste majitelem firmy, společnosti, nebo máte za úkol vést tým lidí?

Co je největším zdrojem jakéhokoliv byznysu? Ano, jsou to lidé. Čím efektivnější lidé jsou, tím efektivnější je i podnik. Podnik je týmem lidí, kteří směřují ke společnému cíli.

Jaké jsou výhody koučinku, jako způsobu vedení lidí?
- dostatek času na zadané úkoly, nebude nutná taková kontrola a opravování, k řediteli se dostanou už jen ty věci, které nemůže řešit nikdo jiný
- důraz na pochopení smyslu práce – Váš podřízený není už jen ovce, ale plnohodnotný člen týmu
- podřízení přemýšlí nahlas, zapojují se a vzniká mnohem více možností řešení – komunikace je oboustranná
- ze skupiny jednotlivců se stane tým, který se vzájemně podporuje
- vzniká týmová dynamika a s ní úžasný tvořivý proces

Jaká je má role v tomto procesu?
Do procesu učení zapojím celý tým (nejen ředitele či manažery, ale VŠECHNY ČLENY TÝMU). Je důležité, aby všichni znali pravidla hry, aby tým mohl pracovat, jako tým.
( V případě zájmu je možné zaškolit pouze vybrané osoby či ředitele.)
Jakmile všichni členové týmu porozumí novému nastavení, stanoví se společný cíl a efektivní komunikace uvnitř skupiny, začneme vše naučené zapojovat do reálného chodu firmy
pro dosažení maximálního úspěchu.

Ze začátku budu pro tým podporující, usměrňující a pomáhající koučkou s cílem, aby co nejdříve tým efektivně pracoval samostatně.

Na závěr malý příklad pro odlehčení:
Často se stává, že lidé chtějí stejnou věc, ale z různých důvodů. Například dva lidé se hádají o dýni a oba ji chtějí. Když však vyzveme každého, aby věc vysvětlil, jeden z nich chce dužinu
na koláč a druhý tvrdou slupku na Halloween. Takže ve skutečnosti stejnou věc nechtěli. Mnoho sporů zmizí, když se vyjasní.

Jestliže dojde ke krizové situaci a někdo odmítá uznat další krok, můžete položit otázku:
Co by se muselo stát, aby tohle problém nebyl? Odpověď může často prolomit neřešitelný problém – žádáte osobu, která problém vytvořila, aby sama vymyslela řešení.

Petra Holubová
Kontakt: 
Tel. 777 72 00 44
mail: petra@merpati.cz
FB: Petra Holubová