Nemoc člověka - pomoc koně | Petra Holubová - MERPATI, Prožitkový koučink s koňmi, Mentální trénink, Aroma-koučink.

Nemoc člověka - pomoc koně

 Lidé se mne ptají, jak může Prožitkový koučink s koňmi pomoci s jejich nemocí.
Kůň zcela přirozeně pracuje s mocnou trojicí MYSL-EMOCE-TĚLO. Ve světě koní neexistuje nic jiného než pravda, když má kůň strach, nemá ho jen v "hlavě" nýbrž jeho emoce strach projeví i na těle. My lidé dokážeme cítit hněv a přesto se usmívat, někdy je to tak prostě "lepší". Nicméně z dlouhodobého hlediska klameme svoji mysli své tělo a nevyhnutelně nastane den, kdy se nevyznáme ani sami v sobě. Ztrácíme sebe-vědomí, sebelásku a naše tělo může onemocnět.
Koně dokáží navrátit moudrost naší mysli i tělu. Pomohou nám opět mít MYSL-EMOCE-TĚLO v rovnováze a to může výrazně přispět k léčbě nemoci.
Výhodou je, že Prožitkový koučink s koňmi se nevylučuje s užíváním léčiv.
Podíváme se na některé nemoci a roli koně konkrétně?

Onemocnění srdce
(Např. Srdeční fobie, Angina pectoris, Srdeční infarkt)
Při funkčních poruchách srdečního rytmu stres a pocity jako vztek nebo úzkost vyvolávají změny srdečního rytmu. V pozadí srdeční fobie je podle psychoanalytického pojetí často konflikt, který se týká partnera.
Nové poznatky ukazují, že musíme brát vážně a léčit i psychicky vyvolané poruchy, neboť ty mohou dlouhodobě napomáhat vzniku a vývoji poruch tělesných tím, že nadměrně aktivizují systém stresových hormonů
(trvale zvýšená hladina chronického stresového hormonu kortizolu).
Pacienti se srdeční fobií se mají nejen naučit pozorovat a vnímat své srdce bez strachu, ale potřebují i zjistit ČEHO se ve skutečnosti bojí - ztráty partnera, těžkého onemocnění nebo smrti někoho z rodičů, výpovědi
a nezaměstnanosti, selhání a následné kritiky okolí atd. 
Prožitkový koučink s koňmi nám pomáhá poznat náš strach, postavit se mu tváří v tvář a začít hledat konstruktivní řešení. S tím často přichází úleva v naší mysli i emočně, což zákonitě pocítíme na našem těle. 
 
Tlak

Psychický stav přímo a silně působí na výši krevního tlaku. Při zlosti, vzteku, úzkosti, rozčílení a stresu stoupá tlak v extrémních případech až na 240/130 MM Hg. Cílem chronického stresového hormonu kortizolu je především zvyšovat krevní tlak, aby mělo tělo k dispozici více energie. Ta však při EMOCIONÁLNÍM stresu
a nedostatku pohybu zůstává nevyužita
. Kolísání krevního tlaku a poruchy krevního oběhu se vyskytují například při panické atace nebo alkoholové odvykací léčbě, kdy tlak stoupá, při depresích může naopak klesat. 
Vysoký krevní tlak vyvolává změny ve funkci ledvin. Při akutním stresu stoupá v ledvinách cévní odpor, snižuje se průtok krve, sůl je vylučována jen v nevelkém množství a tlak stoupá. Jestliže silný stres, zloba nebo úzkost trvají dostatečně dlouho, může nadměrná aktivita sympatiku (zvýšené vylučování stresových hormonů) a zároveň aktivita parasympatiku (málo odpočinku a času na zotavení) vyvolat trvalé zvýšení tlaku.
Podle průzkumů se u lidí, kteří potlačují vztek a zlost, ve věku rané dospělosti spíše než u jiných objevuje hypertonie a dotyční ve srovnání s ostatními vykazují zvýšenou úmrtnost. Co z toho plyne? Kdo se nenaučí zpracovávat své negativní emoce (např. vztek a zlost), zatěžuje své srdce a krevní oběh a hrozí mu nebezpečí srdečního infarktu nebo mrtvice. 
Koně jsou pro nás skvělými trenéry ve zvládání stresu.
 
Lepší zacházení ze stresem a situacemi psychosociální zátěže dodává postiženému pocit kontrolovatelnosti životních situací. 
Stejně tak nám koně mohou být nápomocni s odhalením a zvládáním zlosti. Důležité je nepotlačovat vztek a zlobu, které se pak projevují nekontrolovatelnými výbuchy,
ale naučit se tyto emoce vnímat a projevovat adekvátně situaci.
 
Dech
(Hyperventilace, psychogenní kašel, astma bronchiale, chronická bronchitis)
Dýchat znamená žít! Již v biblickém příběhu o Stvoření je dech nazýván "dechem života". Ve starých jazycích
(i v češtině) se pro dech užívá podobného slova jako pro duši nebo ducha. Podle indických představ přijímáme životní energii (prána) právě dechem.
Osobně se práci s dechem stále učím - zatím to není má silná stránka :)
Dýchání je úzce spojeno s řečí, neboť hlas jako zvuk je tvořen vydechovaným vzduchem.
Mluvit vlastně znamená zněle vydechovat.
Ve chvílích silných emocí se okamžitě mění dýchání. Prudké dýchání způsobuje zvýšení pulsu, pomalé dýchání vede k vnitřnímu klidu a uvolnění. Dýchání a pocit tělesného a duševního zdraví spolu úzce souvisejí.
Není přeci možné klidně, uvolněně dýchat a přitom být rozčílený.
Často zadržujeme vzduch, abychom potlačili nepříjemné pocity nebo abychom lépe snášeli bolesti.
Somatoformní potíže s dýcháním se dostavují především při intenzivních emocích. 
V průběhu doby se diskutovalo o těchto možných psychických a psychosociálních příčinách a spouštěcích faktorech dýchacích potíží:
1. Psychodynamika a vztah mezi rodiči a dítětem.
2. Poruchy ve vnímání a vyjadřování emocí podněcují příchod astmatického záchvatu.
Afekty jako úzkost, zlost, vztek nebo podráždění ho mohou dokonce vyvolat - zrychleným dýcháním.
3. Rodinné a pracovní problémy, psychické poruchy (např. deprese, úzkosti a panické poruchy) a nedostatečné zvládání emocí.
U hyperventilace nebo emocionálně podmíněného zrychlení dechu jde v první řadě o to, aby si postižený uvědomil pocity, které jsou v základu a naučil se je upracovávat.
Tímto směrem se ubírá i naše práce s koňmi, učíme se poznat a zpracovat emoce, zvládat emocionální konflikty, které vedou ke zrychlení dechu a v případě potřeby do spolupráce přizveme i partnera či rodinu. Což pomáhá zvláště u astmatiků žijících v chronickém stresu.
 
Pokračovat bych mohla žaludkem, například Prentice Mulford řekl:
"Špatné trávení nepochází ani tak z potravy samotné, jako spíš z naladění, v jakém svou potravu přijímáme."

Následně močovým měchýřem, kůží a jejím svěděním nebo bolestí, onemocněním vlasů, ženskými "problémy", pak oční, ušní a nosní nemoci. 
 Christian Friedrich Hebbel řekl:
"Oko je místo, kde se spojuje duše s tělem."
Ještě tu máme zuby, pohybový aparát, různé časté bolesti, ... mé vzdělání je původně zdravotní , proto je mi v mé práci tak blízké propojení mysli a emocí s tělem a věřím, že člověk bude opravdu zdravý a šťastný,
jestliže podpoříme každou tuto část a koně jsou mistři tohoto učení, jelikož sami mají mysl,
emoce a tělo stále v rovnováze.
 
Použité zdroje:
Když duše mluví řečí těla, Hans Morschitzky, Sigrid Sator
 
S přáním krásného dne Petra